Käräjäoikeuden käsittely

Rikosasia käsitellään käräjäoikeudessa. Rikosasian käsittelyä oikeudessa johtaa puheenjohtaja, joka on lainoppinut tuomari. Hänen lisäkseen käsittelyyn saattaa osallistua kolme lautamiestä eli ns. maallikkotuomaria. Maallikkotuomari tarkoittaa, että nämä ihmiset voivat olla ammatiltaan mitä vain esim opettaja, rakennusmies tai kokki.

Rikosoikeudenkäynnissä asianosaisia ovat rikoksen uhri eli asianomistaja, rikoksesta syytetty eli vastaaja ja virallinen syyttäjä, joka esittää syytettyä koskevan syytteen. Tapauksen selvittämiseksi oikeudessa kuullaan usein myös todistajia. Todistajat kutsutaan saliin vain oman todistuksensa ajaksi. Lisäksi istunnossa voivat olla paikalla mahdolliset osapuolten oikeusavustajat, asianomistajan tukihenkilö, mahdolliset tulkit, alaikäisten osapuolten vanhemmat ja nuorten kohdalla sosiaalipalveluiden edustaja.

Syyttäjä esittää myös muut vaatimukset. Asianomistaja tai hänen avustajansa esittää vahingonkorvausvaatimukset. Syytetty tai hänen avustajansa vastaavat esitettyihin vaatimuksiin.

 Vahingonkorvausvaatimukset voi tietyissä selvissä tapauksissa esittää asianomistajan pyynnöstä myös syyttäjä. 

Oikeudenkäynti avustaja/ oikeusaputoimisto

Palaa tapahtumaketjuun