Sakkorangaistus

Rikesakko(määräys)

Rikesakko on poliisin, tullivirkalijan, rajavartijan, erätarkastajan tai syyttäjän antama kiinteämääräinen (esim. 40e/79e/100e) sakkorangaistus teosta, joka on säädetty rangaistavaksi laissa rikesakkorikkomuksista. Esimerkkejä rikesakoista on ylinopeus tai ajaminen ilman turvavyötä.

Rikesakon saaneella henkilöllä on oikeus saada asia käräjäoikeuden käsiteltäväksi. Sitä varten hänen tulee ilmoittaa asia 30 päivän kuluessa rikesakon saamisesta, sen paikkakunnan käräjäoikeuteen, jossa rikkomus on tehty.

Maksamatta jäänyt sakkorangaistus muunnetaan erillisessä oikeudenkäynnissä vankeusrangaistukseksi. Kolmea päiväsakkoa vastaa yhden päivän vankeus. Vankeusaika on vähintään 4 päivää ja enintään 40 päivää vankeutta.


Sakko(määräys)

Poliisi, tullivirkailija, rajavartija tai erätarkastaja voi määrätä sakon (sakkomääräys). 

  • Sakko tuomitaan päiväsakkoina, joiden vähimmäismäärä on yksi ja enimmäismäärä 120 päiväsakkoa. Päiväsakkojen lukumäärä riippuu rikoksen törkeydestä. 
  • Päiväsakon rahamäärä puolestaan määräytyy tuomitun maksukyvyn mukaan. Teoriassa päiväsakko vastaa sitä rahallista menetystä, joka seuraa yhdestä vankilapäivästä eli poissaolosta töistä. Suomessa sakko on kuitenkin paljon pienempi.
  • Sakon voi antaa suurimmasta osasta liikennerikoksia, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja näpistyksestä.


Rangaistusmääräys

Syyttäjä määrää sakon teosta, josta on annettava yli 20 päiväsakkoa, tai teosta, joka ei kuulu esim poliisin toimivaltaan. Syyttäjä määrää sakon myös silloin, kun esim sakotettava eli rikokseen syyllistynyt ihminen ja sakkoa antava viranomainen esim poliisi eivät pääse yhteisymmärrykseen sakotettavan tuloista.

Sakotettava voi myös kieltäytyä sakosta, jolloin esim poliisi voi antaa hänelle rangaistusvaatimuksen. Sakotettavalla on 30 päivää aikaa muuttaa mielensä ja suostua menettelyyn maksamalla osan sakosta tai koko sakon. 

Maksamalla sakon sakotettava suostuu asian käsittelyyn sakkomenettelyssä. Ellei sakotettu ole määräajassa maksanut sakkoa, sakkoasia siirtyy rikosprosessiin eli esitutkintaan, syyteharkintaan ja mahdolliseen oikeudenkäyntiin. Myöhästynyttä maksua ei oteta vastaan, vaan se palautetaan maksajalle.

Käräjäoikeudessa tuomitut sakot voidaan muuntaa vankeudeksi, jos ne jätetään maksamatta.

Palaa seuraamuksiin