Skenelä -hanke

Skenelä -hanke toteutetaan STEAn avustuksella vuosina 2024-2026. Hankkeessa käynnistetään avoin kohtaamispaikka ”Skenelä” Lohjalle, jossa yhteisöllisyyden, kokemukseen pohjautuvan ja rikoserityisen osaamisen avulla tuetaan toimintaan osallistuvien hyvinvointia ja desistanssia. Kohtaamispaikasta tulee toiminnan sydän. Tavoitteena on myös luoda kuntouttava viitekehys, joka ohjaa toimintaa. 

Kohderyhmää ovat rikostaustaiset tai päihderikolliset ihmiset sekä heidän läheisensä. Erityisenä painopisteenä ovat rikostaustaiset 15–29-vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. 

Toiminnassa edistetään kohderyhmän arkielämän taitoja, päihteettömän arjen hallintaa, koulutukseen tai työhön tarvittavien taitojen sekä ryhmässä toimimisen että vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Toiminnalla vähennetään yksilöiden kokemaa yksinäisyyttä ja ostrakismia vahvistamalla positiivisia sosiaalisia suhteita. Toiminnalla vahvistetaan myös osallisuuden ja merkityksellisyyden kokemuksia sekä yhteiskuntaan kiinnittymistä.

SKENELÄ

Nahkurinkatu 10, Lohja