Syyteharkinta ja mahdollinen syyte

Syyttäjä päättää, nostaako hän syytteen rikosasiassa. Syyte on syyttäjän esittämä vaatimus siitä, että henkilö on tuomittava rangaistukseen (rangaistusvaatimus). Syytteessä yksilöidään se rangaistavaksi säädetty teko, jonka johdosta rangaistusta vaaditaan. Jos syyttäjä päättää nostaa syytteen, asia käsitellään oikeudessa eli seuraa oikeudenkäynti. 

Asialle määrätään käsittelypäivä, jolloin varsinainen suullinen oikeudenkäynti pidetään käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus ilmoittaa syytetylle, että tämän tulee saapua käsittelyyn. Tässä yhteydessä syytetylle ilmoitetaan myös syyte ja korvausvaatimukset eli haaste. Haaste voidaan toimittaa joko postilla tai haastemiehen tuomana. 

Palaa tapahtumaketjuun