Yhdyskuntaseuraamukset

Yhdyskuntaseuraamukset ovat vapaudessa suoritettavia rangaistuksia. Tuomioistuimen tuomitsemat yhdyskuntaseuraamukset toimeenpannaan yhdyskuntaseuraamustoimistoissa, joita on eri puolilla Suomea. Yhdyskuntaseuraamuksia ovat:

  • Yhdyskuntapalvelu eli YKP (vaikkakin se muunnetaan aina ehdottomasta vankeudesta)
  • Aikuisten ehdollinen vankeus ja mahdollinen valvonta
  • Nuorten ehdollinen vankeus eli ERN ja mahdollinen valvonta
  • Nuorisorangaistus eli NR
  • Ehdonalaisen vapauden valvonta eli EAV
  • Valvontarangaistus eli Valra

Joissain tapauksissa missä ehdollinen tuomio katsotaan olevan liian lievä rangaistus, voidaan sen lisäksi tuomita yhdyskuntapalvelua.

Yhdyskuntaseuraamuksen tavoitteena on edistää sosiaalista selviytymistä eli sitä miten ihminen pärjää arjessa ja lisätä valmiuksia elää rikoksetonta elämää. Yhdyskuntaseuraamustoimistosta otetaan yhteyttä yhdyskuntaseuraamukseen tuomittuun toimeenpanon eli seuraamuksen aloittamiseksi, kun tuomio on tullut lainvoimaiseksi, yleensä kirjeitse. 

Yhdyskuntaseuraamustoimistoissa toimeenpannaan myös ehdonlaisen vapauden (EAV), eli vankilasta vapautuneiden valvonta ja yhdistelmärangaistus.

Palaa seuraamuksiin