Kuulustelut

Poliisi kutsuu sinut kuulusteluun, jonka tarkoituksena on selvittää mitä on tapahtunut. Kuulusteluihin on oikeus pyytää mukaan oma asianajaja.

Alaikäisten kuulusteluihin pyydetään tapauskohtaisesti huoltaja tai edunvalvoja mukaan. Lisäksi kuulusteluihin saattaa osallistua poliisin sosiaalityöntekijä. Poliisi kirjoittaa esitutkinnasta esitutkintapöytäkirjan, joka lähetetään syyttäjälle. 

Rikoksesta epäillyn oikeuksiin kuuluu saada oikeusavustaja mukaan kuulusteluihin. 

Palaa tapahtumaketjuun