Nuorisorangaistus

Nuorisorangaistukseen voidaan tuomita 15-17 -vuotiaana rikokseen syyllistynyt nuori, jos sakko katsotaan riittämättömäksi ja ehdoton vankeus liian ankaraksi rangaistukseksi. Se voi kestää neljästä kuukaudesta yhteen vuoteen. Nuorisorangaistuksella voidaan edistää nuoren selviytymistä elämässä, tukea hyvissä kaverisuhteissa ja ehkäistä hänen syyllistymistään uusiin rikoksiin.

Nuorisorangaistuksen keskeinen lähtökohta on eri tahojen yhteistyö. Rikosseuraamuslaitos laatii seuraamusselvityksen yhteistyössä nuoren, hänen huoltajansa ja sosiaaliviranomaisten kanssa. Selvitys tehdään yhteisen tapaamisen, nuoren ja huoltajan haastattelun sekä eri viranomaisilta saatujen tietojen pohjalta.

Palaa seuraamuksiin