Rikos, rosis & rangaistus

Nämä sivut auttavat ymmärtämään mitä tapahtuu, kun on epäiltynä rikoksesta. Tapahtumaketjut on aukikirjoitettu ilman kapulakieltä. Osiot sisältävät myös tietoa oikeuksista ja velvollisuuksista sekä vinkkejä miten erilaisissa tilanteissa kannattaa toimia. Näillä sivuilla käytetään joitain virallisia termejä, jotka ovat avattu alapuolella:

  • Tuomioistuin = esim. käräjäoikeus, hovioikeus tai korkein oikeus
  • Seuraamus = yhteisnimitys esim vankeudelle, nuorisorangaistukselle tai yhdyskuntapalvelulle.

Tästä linkistä voit antaa palautetta esim tekstin ymmärrettävyydestä tai jos toivot sivulle jotain täydennystä. 

Skene auttaa ja tukee rikoksen tekijöitä ja läheisiä kaikissa prosessien vaiheissa! Tukea ja neuvontaa voit saada myös nimettömänä.

Alasivuilla näkyy vasemmassa sivupalkissa vieressä näkyviä kuvakkeita. Kokemus puhuu! -merkistä saat kokemukseen pohjautuvaa tietoa. Kokemus voi olla rikoksen tekijän tai ammattilaisen kokemus.

Info -merkin takaa löydät lisätietoa linkkien muodossa sekä erityistä tietoa liittyen nuoriin rikoksentekijöihin.

Skenen logosta saat lisää tietoa siitä, miten voimme sinua tai läheistäsi tukea ja auttaa. Skeneltä saat kokemusasiantuntijan sekä ammattilaisen näkökulmia ja ajatuksia.

Rikosoikeudellinen vastuu

Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana. Alle 15-vuotiaan rikoksesta epäillyn osalta voidaan esitutkinnassa selvittää hänen osallisuuttaan asiaan. Alle 15-vuotiaan tekemän rikoksen esitutkinta ei kuitenkaan etene pidemmälle, koska nuori ei ole rikosoikeudellisessa vastuussa. Alaikäisen tekemistä rikoksista poliisi tekee lastensuojeluilmoituksen. Alle 15-vuotiaiden kohdalla vastuu rikoksentekijästä on sosiaalihuollolla. Nuoresta rikoksentekijänä löytyy enemmän Info -merkin takaa.

Lainsäädännössä 15-20 -vuotias katsotaan nuoreksi rikoksentekijäksi. Nuoren rikoksesta epäillyn ikä otetaan huomioon, kun arvioidaan hänen syyllisyyttään ja rikoksen seurauksia. Samassa yhteydessä arvioidaan myös nuoren  elämäntilannetta kokonaisuudessaan. Tavoitteena on tukea nuorta voimaan paremmin ja pysymään erossa rikoksista.

Rikosrekisteri 

Rikosrekisteri on valtakunnallinen rekisteri, johon kerätään ja merkitään tietoja ihmisten tuomioista. Tietoja luovutetaan esimerkiksi työnantajalle, koska tiettyihin työpaikkoihin vaaditaan rikosrekisteriote. Lisätietoa mitä työpaikkoja/aloja tietojen luovutus koskee, löytyy Info -merkistä.

Rikosrekisteriin tulee merkintä, kun henkilö tuomitaan:

  • ehdottomaan tai ehdolliseen vankeusrangaistukseen
  • valvontarangaistukseen
  • ehdollisen vankeusrangaistuksen ohessa sakkoon (oheissakkoon), yhdyskuntapalveluun tai valvontaan
  • ehdottoman vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun
  • nuorisorangaistukseen tai nuorisorangaistuksen sijasta sakkoon
  • viralta pantavaksi tai
  • jätetään syyntakeettomana tuomitsematta.

Muista kuin edellä luetelluista sakkorangaistuksista ja sakon muuntorangaistuksista ei tule merkintää rikosrekisteriin.

Siviilipalveluslain tai asevelvollisuuslain nojalla tuomitusta vankeusrangaistuksesta ei tule merkintää rekisteriin.