Seuraamukset

Seuraamukset jaetaan karkeasti kahtia yhdyskuntaseuraamuksiin ja vankeusrangaistukseen eli ehdottomaan vankeustuomioon. Seuraamuksista vastaa Rikosseuraamuslaitos.

 Info -merkistä löydät lisää virallista tietoa.


Valvonta

Valvonta liittyy useampaan eri seuraamukseen. Se tarkoittaa, että rikoksesta tuomittu käy tapaamassa sovitusti valvojaa. Valvonnan alkaessa tuomitulle nimetään valvoja, joka toimii tuomitun henkilökohtaisena tukena koko seuraamuksen ajan.

Valvonnan alkaessa arvioidaan riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita valvottavalla on sen hetkisessä elämäntilanteessaan. Arvioinnin pohjalta laaditaan yhdessä asiakkaan kanssa yksilöllinen rangaistusajan suunnitelma, jossa määritellään valvonta-ajan tavoitteet ja keinot. Valvontakäynneillä käsitellään suunnitelman mukaisesti erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja harjoitusten avulla.

Parhaimmillaan valvonta-aika voi auttaa pohtimaan elämässä kiperiä, haastavia ja pelottaviakin asioita, mutta toisaalta auttaa löytämään omat vahvuudet ja keinot pärjätä sekä saada apua.


Valvoja on oikealta nimeltään rikosseuraamustyöntekijä. Hänen tehtävänään on huolehtia, että suoritat seuraamusta lain vaatimalla tavalla, pidät kiinni velvollisuuksistasi ja myös varmistaa, että oikeutesi ovat sinulla tiedossa. Parhaimmillaan hän voi toimia tukijana ja opastajana kohti rikoksetonta elämää. 


Rangaistusajan suunnitelma

Useampaan eri seuraamukseen liittyy riski- ja tarvearvio sekä niihin pohjautuva rangaistusajan suunnitelma eli ransu.