Nuorten ehdollinen vankeus ja mahdollinen valvonta

Nuorella rikoksentekijällä tarkoitetaan henkilöä, joka tehdessään rikoksen on ollut 15-20-vuotias. 

Ehdollinen vankeus muodostuu kolmesta osasta; ehdoton vankeus, valvonta ja koeaika. Ehdottoman vankeuden osuus tarkoittaa, että se voidaan täytäntöön panna eli "polttaa pohjat" eli henkilö joutuu vankilaan ehdottoman vankeuden osuuden ajaksi, jos tuomittu koeaikana tekee uuden rikoksen, josta olisi tuomittava ehdotonta vankeutta. Valvontaa voi olla osan aikaa koeajasta. Valvontaa eivät kaikki saa. Koeaika tarkoittaa ehdollisen vankeuden kokonaisaikaa.

Joissain tapauksissa missä ehdollinen tuomio katsotaan olevan liian lievä rangaistus, voidaan sen lisäksi tuomita yhdyskuntapalvelua.


Valvonta

Valvontaa määrätään heille, joille arvioidaan siitä olevan hyötyvä tai joille arvioidaan sen olevan tarpeellinen. Valvonnan alkaessa arvioidaan riskejä, tarpeita ja voimavaroja, joita nuorella on sen hetkisessä elämässään. Keskusteluiden pohjalta laaditaan yhdessä nuoren kanssa rangaistusajan suunnitelma, josta selviää mitä valvonta pitää sisällään.

Valvontakäynneillä käsitellään suunnitelman mukaisesti erilaisia teemoja esimerkiksi keskusteluiden, tehtävien ja harjoitusten avulla. Myös erilaiset ryhmät ja kurssit ovat mahdollisia. Valvonta pyrkii tukemaan nuorta hänen omassa elämän muutoksessaan. Valvontaan voi sisältyä yhteistyötä sekä valvottavan läheisten että eri viranomaisten kanssa.

Palaa seuraamuksiin