Nuoren henkilön vahingonkorvausvelvollisuus

Vahingonkorvausvelvollisuus ei riipu siitä, onko rikoksentekijä tuomittu rangaistukseen. Tekijä joutuu korvaamaan rikoksella aiheuttamansa vahingon. Tämä koskee myös alle 15-vuotiaita. Velvollisuutta vahingonkorvaukseen voidaan kuitenkin sovitella, jos tuomitun tilanne on sellainen, että koko korvauksen maksaminen olisi kohtuutonta.

Rikolliset teot ovat alle 15-vuotiaidenkin tekeminä rikoksia, vaikka alle 15-vuotiasta tekijää ei tuomita teosta rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Alle 15-vuotiaaseen rikoksentekijään voidaan kuitenkin kohdistaa lastensuojelullisia toimenpiteitä. Vakavissa tapauksissa jokaisen velvollisuus on saattaa asia poliisin tutkittavaksi riippumatta tekijän iästä.

Yhteisvastuullinen vahingonkorvaus

Yhteisvastuullinen vahingonkorvaus tarkoittaa sitä, että kaksi tai useampi henkilöä ovat aiheuttaneet vahingon ja he ovat jokainen kyseisestä vahingosta vastuussa yhdessä. Yhteisvastuu tulee kyseeseen myös sellaisessa tilanteessa, jossa joukosta ihmisiä ei voida osoittaa yhtä syyllistä, vaikka vahinko olisikin vain juuri yhden henkilön aiheuttama.

Käytännössä jos joku tai jotkut vahingonkorvausvelvollisista ovat maksukyvyttömiä, joutuvat muut maksamaan heidänkin osuutensa vahingon kärsineelle. Maksaneet tahot voivat toki jälkikäteen vaatia osuutensa takaisin heiltä, jotka eivät pystyneet osallistumaan korvauksen maksamiseen.