Tuomio

Tuomiossa tuomioistuin päättää, onko syytetty syyllistynyt asiassa rikokseen ja päättää rangaistuksesta sekä korvausvelvollisuudesta. Tuomio voidaan julkistaa suullisesti heti jutun käsittelyn jälkeen tai kirjallisesti myöhemmin "kansliapäätöksenä". Asianosaisilla on oikeus saada tuomio lopulta kirjallisena tietoonsa. Yksipuolinen tuomio annetaan, jos jutun toinen osapuoli ei saavu oikeuden istuntoon tai ei anna vastinetta määräajassa. Tuomioistuin saattaa myös hylätä syytteen esimerkiksi silloin, jos näyttö ei riitä tuomitsemiseen.

Käräjäoikeus voi määrätä henkilön heti vangittavaksi tai pidettäväksi edelleen vangittuna, mikäli tuomion pituus on vähintään kaksi vuotta ehdotonta vankeutta.

Käräjäoikeuden tuomiosta voi valittaa hovioikeuteen. Valituksen täysimittainen käsittely eli käsittely, jossa ollaan paikan päällä, hovioikeudessa edellyttää pääsääntöisesti jatkokäsittelylupaa. Valitusoikeudesta lisää Info -merkistä.

Jos käräjäoikeuden tuomioon ei haeta muutosta, siitä tulee lainvoimainen ja se voidaan panna täytäntöön. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomittu henkilö alkaa suorittamaan hänelle määrättyä rangaistusta ja on velvollinen maksamaan tuomitut korvaukset.

Sakkorangaistusten täytäntöönpanosta eli siitä, että sakko tulee maksetuksi, huolehtivat Oikeusrekisterikeskus ja ulosottoviranomaiset. Ellei tuomittuja sakkoja, korvauksia tai muita suorituksia makseta vapaaehtoisesti, ulosottomies voi ulosmitata eli ottaa summan suoraan palkasta, eläkkeestä tai omaisuudesta, jotta maksu tulee hoidettua. (Rangaistusmääräys)sakko voidaan myös muuntaa ehdottomaksi vankeudeksi. Lisätietoa sakkorangaistus

Palaa tapahtumaketjuun