Ammatillisen mielenkiintoni ja ammattitaitoni sydämessä ovat muutoksen ja desistanssin tukeminen positiivisin viitekehyksin.

Olen Mirja Heinäkenkä ja  olen toiminut Skene ry:n puheenjohtajana 2021-2023. Tällä hetkellä toimin Skenelä -hankkeen hankepäällikkönä. Koulutukseltani olen sosionomi YAMK, tutkintoni painopisteenä Voimavaraistavien työtapojen kehittäminen sosiaali- ja terveysalalla. Aiempi tutkintoni on rikosseuraamusalan AMK.

Olen työskennellyt nuorten ja nuorten aikuisten parissa vuodesta 1998 alkaen. Rikosseuraamusalalla aloitin 2011, jonka jälkeen olen työskennellyt useissa erilaisissa työtehtävissä rikostaustaisten ihmisten parissa. 

Projektipäällikkönä toimin hankkeessa, joka voitti Rikostorjuntaneuvoston järjestämän kansallisen rikoksentorjunta kilpailun vuonna 2019 ja edusti Suomea kansainvälisessä vastaavassa kilpailussa.  

Olen Rita, sosionomi YAMK. Minulla on pitkä ja vahva rikosseuraamusalan kokemus, tuntemus ja osaaminen. Olen toiminut rikosseuraamusalalla asiakastyössä, esihenkilötyössä sekä eri rikosseuraamusalan menetelmien ja ohjelmien kouluttajana. Tärkeimpiä arvojani on yhdenvertaisuus ja samanarvoisuus ja se näkyy kaikessa toiminnassani. Minua kiinnostaa erityisesti vuorovaikutus ihmisten välillä. 

Olen Skene ry:n hallituksen jäsen ja ohjaan Skenen yhdyskuntapalvelupaikkatoimintaa Hannulan tilalla. Tuen ja kannustan yhdyskuntapalvelun suorittajia muutoksessa ja sen ylläpidossa vahvistamalla ja tuomalla esiin heidän kyvykkyyttään ja vahvuuksiaan. Pyrin luomaan palvelupaikalle yhteisön, jossa jokainen voi kokea olevansa arvokas.