Yh­dis­tel­mä­ran­gais­tus on ran­gais­tus, joka muodos­tuu van­keus­a­jas­ta ja yh­den vuo­den mit­tai­ses­ta val­von­ta-ajas­ta. Yhdistelmärangaistus voidaan tuomita vakavan rikoksen uusijalle, jota on pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle, terveydelle tai vapaudelle. 

Henkilön tulee pysyä asunnossa määrättyinä aikoina (esim 21-06), olla päihteetön valvonta-aikaan liittyvissä tilaisuuksissa, osallistua kuntoutukseen tai muuhun toimintaan sekä sitoutua sähköiseen valvontaan esimerkiksi jalkapannan avulla.

Yhdistelmärangaistukseen kuuluvasta valvonta-ajasta johtuu, ettei rangaistusta suorittavalla ole mahdollisuutta päästä ehdonalaiseen vapauteen tai valvottuun koevapauteen.

Palaa seuraamuksiin