Esitutkinnan aikana voidaan käyttää ns. pakkokeinoja.

Telekuuntelulla tarkoitetaan esim. rikoksesta epäillyllä olevan tai käyttämän matkapuhelimen tai sähköpostiosoitteen, tulevien tai epäillyn siitä lähettämien viestien lukemista, kuuntelua, ja tallentamista salaa viestin sisällön selvittämiseksi.

Televalvonnassa voidaan esim. epäillyn puhelimesta, tietokoneelta tai sähköpostista etsiä toisten ihmisten numeroita tai osoitteita. Lisäksi voidaan esim puhelimien avulla saada tietoa niistä paikoista, missä ihmiset ovat olleet. Televalvonnassa oleva esim. puhelin voidaan myös sulkea.

Tekninen tarkkailu tapahtuu kuuntelemalla, katselemalla tai seuraamalla teknisin apuvälinein rikoksesta epäiltyä, esimerkkinä kuuntelulaitteet, jotka asennetaan huoneisiin.

Turvaavana pakkokeinona rikoksesta epäillyn henkilön omaisuutta voidaan ottaa vakuustakavarikkoon. Tämä tarkoittaa, että sillä varmistetaan, että epäilty pystyy maksamaan esim. sakon tai vahingonkorvauksen. Rahamäärä arvioidaan, että se on suurinpiirtein sama kuin tuleva esim. sakko. Vakuustakavarikosta päättää tuomioistuin.

Tuomioistuin voi määrätä rikoksesta epäillyn teknisin välinein (esim. jalkapanta) valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon ennen kuin varsinainen tuomio annetaan. Matkustuskiellon aikana epäilty saa esim. liikkua vain poliisin määrällä aluella, tiettynä kellon aikana tai pitää pysyä poissa tietyltä alueelta kokonaan. Matkustuskiellossa voidaan myös määrätä, ettei epäilty saa pitää yhteyttä esim. tiettyihin rikokseen liittyviin ihmisiin. Kieltojen rikkominen voi johtaa vankeuteen.

Tuomioistuin voi määrätä ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitun vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos tuomittu rangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta. 

Tutkintavankeus tehdään usein poliisi tutkinnan turvaamiseksi tai siksi, että epäilty ei pääsisi pakenemaan. Kun henkilöä epäillään vakavasta rikoksesta ja poliisi haluaa pitää epäillyn kiinni yli neljä päivää, epäilty pitää vangita käräjäoikeuden päätöksellä. Tutkintavankeuden aikana alaikäinen on pidettävä erillään täysi-ikäisistä vangeista. Tutkintavankeuteen saattaa liittyä ns. yhteyden pidon rajoituksia. Tämä voi tarkoittaa, ettei epäilty saa pitää yhteyttä kuin erikseen sovittuihin henkilöihin. Asianajajaan saa aina pitää yhteyttä. 

Tutkintavankeus on monelle ensimmäinen kerta vankilassa. Tavat toimia ja mitä kannattaa välttää eivät ole selviä.  Lisää tietoa (tutkinta)vankeudesta ja siihen liittyvistä käytännöistä löytyy täältä.

Palaa tapahtumaketjuun