Yhdyskuntapalvelu Nummelassa

Palvelupaikkatoiminta Hannulassa on keskeytyksellä. Pyrimme jatkamaan sitä myöhemmin.

Nyt Skenessä on mahdollista suorittaa yhdyskuntapalvelua (ja vkv, valra) kahtena päivänä viikossa. Suorituspaikkana on kuvankaunis maatila Hannula, noin 4km Nummelan keskustasta. Kyyti keskustasta palvelupaikalle onnistuu, jos se muodostuu haasteeksi.

Jos yhdyskuntapalvelun suorittaminen Skenellä kiinnostaa, ota se puheeksi valvojasi kanssa. 

Tavoitteena on rangaistuksen suorittamisen lisäksi lisätä asiakkaan ymmärrystä rikokseen johtaneista syistä ja etsiä vaihtoehtoja tilanteeseen. Työpalvelussa voidaan hyödyntää myös Green Care -toimintaa, jonka tavoitteena on lisätä asiakkaan hyvinvointia ja edistää hänen elämänlaatuaan osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Tämä tapahtuu erilaisten eläin- ja luontoavusteisuuden menetelmiä käyttäen. Muita käytettäviä menetelmiä ovat muun 
muassa muutosmotivaatiota vahvistava motivoiva keskustelu, erilaiset kognitiivisbehavioraaliset menetelmät ja voimavarasuuntautunut kuntoutuksellinen menetelmä GLM – mielekkään elämän malli.