Nuorisorangaistus on liian harvoin käytetty seuraamus. Sen vahvuus ammattilaisen näkökulmasta on se, että siinä nuoren saama sosiaalinentuki on vahvimmillaan. Se myös tarjoaa selkeät ja tiukahkot raamit seuraamuksen ajalle. Selkeät raamit tukevat nuoria nuoruus iän aallokoissa ja vastuunkannon oppimisessa. Nuorisorangaistusta voi olla viikossa enintään 8 tuntia. 

Nuorisorangaistuksen sisältö voi olla hyvinkin monipuolinen ja se rakennetaan aina nuoren tarpeiden ja lähtökohtien pohjalta sekä aina yhteistyössä huoltajien ja muiden nuoren elämään kuuluvien tahojen kanssa. 

Nuorisorangaistus sisältää tapaamisia, joissa keskustellaan ja tehdään tehtäviä nuoren elämän tilanteeseen liittyen. Se voi sisältää myös työelämään tutustumista. Nuorisorangaistuksen tapaamiset voivat olla myös esimerkiksi sosiaalityöntekijän tai tukihenkilön tapaamisia.

Jos asiakkaallasi on edessä oikeudenkäynti ja uskot hänen hyötyvän nuorisorangaistuksesta, ota asia puheeksi asianajajan tai Rikosseuraamuslaitoksen työntekijän kanssa!

Yksi askel taaksepäin