Koevapaus on hyvä tapa siirtyä vapauteen. Se antaa mahdollisuuden luoda yhteyksiä siviiliin ja rakentaa suhteita, joihin voi luottaa kun vapautuu. Se antaa myös mahdollisuuden opiskella tai olla työelämässä, vaikka työkokeilussa. Tärkeää olisi, ettei ns. toimintavelvoite eli tekeminen lopu samalla hetkellä kun vapautuminen koittaa. Siinä tulee helposti liikaa muutoksia samaan hetkeen. 

Koevapaus antaa myös mahdollisuuden harjoitella omaa elämää selvinpäin. Joskus arjen rutiinit on hukassa vankeuden jälkeen ja niitäkin on hyvä harjoitella. Valitsemalla koevapauden toimintavelvoitepaikka viisaasti, tukee se merkittävästi vapautumista sekä sosiaalista selviytymistä vapautumisen jälkeen. 

Yksi askel taaksepäin